СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Service blueprint арга ашиглан үйлчилгээний менежментийг сайжруулах нь/Чойжин ламын сүм музейн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.