СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Өв залгамжлалын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Доржсүрэн, Оюун
dc.contributor.author Найманбум, Булгантамир
dc.date.accessioned 2018-11-14T04:05:30Z
dc.date.available 2018-11-14T04:05:30Z
dc.date.issued 2018-11-14
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1115
dc.description.abstract Улс орны эдийн засаг өргөжин тэлж, хүн амнэмэгдэн, иргэд өмчтэй болж байгаа өнөө үед өв залгамжлалын харилцаа нь нийгмийн хэрэгцээ шаардлага болж байна. Иймд Монгол улсын иргэний хуулийн системд тусгай хэсэг болгон байршсан өвлөх харилцаа буюу, цаашид энэхүү эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох төлөөр судалжээ. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject өвлөх харилцаа en_US
dc.subject гэрээслэл en_US
dc.subject бусад этгээдүүд en_US
dc.subject шүүхийн шийдвэр en_US
dc.subject маргаан en_US
dc.subject зарим орны өв залгамжлал en_US
dc.subject өв залгамжлалын эрх зүй en_US
dc.subject өв залгамжлал en_US
dc.title Өв залгамжлалын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Доржсүрэн, Оюун


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах