СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтад Фейсбүүк дэх идэвхжүүлэлт нөлөөлөх нь /Тарагны жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.