СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд түүний үнэт цаасны арилжаанд оролцогч компаниудын нөлөөлөх нөлөөлөл, хоорондын хамаарал

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.