СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны төлбөр барагдуулалтын зарим асуудлууд

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лхагвасүрэн, Хаш
dc.contributor.author Нямдаваа, Үүрцайх
dc.date.accessioned 2018-11-13T03:19:29Z
dc.date.available 2018-11-13T03:19:29Z
dc.date.issued 2018-11-13
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1105
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажилд Монгол улсын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны төлбөр барагдуулах эрх зүйн тогтолцоог түүхэн талссан нь болон өмнө нь мөрдөгдөж байсан харьцуулан судалж иргэний хэрэгийн шийдвэртэй, эрүүгийн хэргийн шийдвэртэй, захиргааны хэргийн шийдвэртэй төлбөр барагдуулах ажиллагаа ямар зарчмаар явагдаж байгааг тодруулсан. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject практик судалгаа en_US
dc.subject харьцуулсан судалгаа en_US
dc.subject шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх en_US
dc.subject төлбөр барагдуулалт en_US
dc.subject хууль эрх зүй en_US
dc.subject шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх en_US
dc.title Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны төлбөр барагдуулалтын зарим асуудлууд en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах