СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Автомашины худалдаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны орлогын албан татварыг улсын төсөвт төвлөрүүлэх арга зам, боломж.

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.