СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд тулгамдаж буй татварын эрх зүйн асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам (Уул уурхайн салбарын жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.