СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монгол улсын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж ба ядуурал

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.