СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажил горилогчийн сонголтод нөлөөлөх ажил олгогчийн брэнджүүлэлтийн хүчин зүйлсийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Буянжаргал, Баярсайхан
dc.contributor.author Буянбаяр, Сайнбаяр
dc.date.accessioned 2018-11-12T03:43:13Z
dc.date.available 2018-11-12T03:43:13Z
dc.date.issued 2018-11-12
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1089
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажилд ажил олгогчийн брэнджүүлэлтийн талаар авч үзэх ба тэр тусмаа ажил горилогчийн сонголтонд нөлөөлөх ажил олгогчийн брэнжүүлэлтийн хүчин зүйлсийн талаар судлах болно. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject хүчин зүйлс en_US
dc.subject брэнджүүлэлт en_US
dc.subject ажил олгогч en_US
dc.subject ажил горилогч en_US
dc.subject анхаарал татах en_US
dc.subject хувь хүний шинж чанар en_US
dc.title Ажил горилогчийн сонголтод нөлөөлөх ажил олгогчийн брэнджүүлэлтийн хүчин зүйлсийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах