СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажил горилогчийн сонголтод нөлөөлөх ажил олгогчийн брэнджүүлэлтийн хүчин зүйлсийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.