СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СЭЗИС-ийн сургалтын үйл ажиллагаан дахь плагиаризмийн талаарх ойлголтыг тодорхойлох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Цолмонбаатар, Булган
dc.contributor.author Ариунбилэг, Мишээлт
dc.date.accessioned 2018-11-12T03:10:58Z
dc.date.available 2018-11-12T03:10:58Z
dc.date.issued 2018-11-12
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1083
dc.description.abstract Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь СЭЗИС-ийн сургалтын үйл ажиллагаан дахь плагаризмийн талаарх ойлголтыг тодорхойлж нийт оюутнуудын дунд плагаризмийн талаарх ойлголт хэр түвшинд байгааг хэмжих болон түүний учир шалтгааныг илрүүлэх юм. Цаашлаад бусдын бүтээлийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах нь оюутнуудын өөрсдийн мэдлэгийн цар хүрээ, ёс зүй, хүмүүжлийн ялгаа, нөлөөлж буй хүчин зүйлс, зөвхөн оюутан бус багш нарын хяналтын системийн доголдолоос үүсэж байгаа эсэхийг илрүүлэн санал зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject академик шудрага бус байдал en_US
dc.subject плагиаризм en_US
dc.subject хэрэглэгчийн зохисгүй зан төлөв en_US
dc.subject зөвшөөрөлгүй хуулбарлах en_US
dc.subject зан төлөв en_US
dc.subject ёс суртахуун en_US
dc.subject сургалтын үйл ажиллагаа en_US
dc.title СЭЗИС-ийн сургалтын үйл ажиллагаан дахь плагиаризмийн талаарх ойлголтыг тодорхойлох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах