СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СЭЗИС-ийн сургалтын үйл ажиллагаан дахь плагиаризмийн талаарх ойлголтыг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.