СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Мобайл банкаар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжид нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.