СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Даатгалын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудлууд

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Болдбаатар, Дэлгэрмаа
dc.contributor.author Гантулга, Болормаа
dc.date.accessioned 2018-11-12T02:55:23Z
dc.date.available 2018-11-12T02:55:23Z
dc.date.issued 2018-11-12
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1081
dc.description.abstract Даатгал гэдэг нь ирээдүйд үүсэх эрсдлийг шилжүүлэх, түүнээс хамгаалах эрсдлээс зайлсхийх миханизм юм. Судалгааны ажлын зорилго нь Монголын даатгалын зах зээл, түүний эрх зүйн орчинг судалж даатгалын эрх зүйн тулгамдсан асуудлуудыг илрүүлэхэд чиглэсэн. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject даатгалын зарчим en_US
dc.subject даатгалын эрх зүйн тулгамдаж буй асуудлууд en_US
dc.subject даатгалын маргаан en_US
dc.subject даатгалын зах зээл en_US
dc.subject даатгалын эрх зүй en_US
dc.subject даатгал en_US
dc.subject даатгалын салбар en_US
dc.title Даатгалын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудлууд en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Болдбаатар, Дэлгэрмаа


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах