СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДАД БИЗНЕСИЙН ТАНДАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СИСТЕМИЙГ НУТАГШУУЛАХ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.