СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Иргэдийн санхүүгийн мэдлэг хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл, түүнийг сайжруулах арга зам

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Наран, Мөнхжаргал
dc.contributor.author Ганбат, Дэлгэрсайхан
dc.date.accessioned 2018-11-10T04:14:08Z
dc.date.available 2018-11-10T04:14:08Z
dc.date.issued 2018-11-10
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1076
dc.description.abstract Судалгааны ажилд дэвшүүлсэн таамаглал, судалгааны зорилго, хэрэглэгдсэн судалгааны арга, аргачлал, үр дүнг товч танилцуулж, тусгай хуудсанд бичнэ. Судалгааны ажлын уншигчид хүрэх хамгийн анхны хандалт болно. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject хөрөнгийн зах зээл en_US
dc.subject санхүүгийн мэдлэг en_US
dc.subject хөрөнгө оруулагч en_US
dc.subject хувьцаат компани en_US
dc.subject хөрвөх чадвар en_US
dc.subject индекс en_US
dc.subject зах зээлийн үнэлгээ en_US
dc.subject зах зээлийн бүтэц en_US
dc.subject санхүүгийн зохицуулах хороо en_US
dc.subject бонд en_US
dc.subject үнэт цаас en_US
dc.title Иргэдийн санхүүгийн мэдлэг хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл, түүнийг сайжруулах арга зам en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Соронзонсайхан, Дашдорж


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах