СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монголын арилжааны банкуудын ил тод нээлттэй байдлыг засаглалын зарчмын дагуу үнэлэх нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Зоригт, Оюунцацрал
dc.contributor.author Сугар, Ган-Ундраа
dc.date.accessioned 2018-11-10T03:45:52Z
dc.date.available 2018-11-10T03:45:52Z
dc.date.issued 2018-11-10
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1072
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаараа банкны хөрөнгө оруулагч, харилцагчдад тухайн банкны талаарх хэрэгцээт мэдээллийг олж авахад туслах бөгөөд "Банкны зохистой засаглалын зарчмыг хэрэгжүүлэх журам" болон олон улсад мөрдөгдөж буй компанийн засаглалын журам, бусад улс орнуудын ил тод байдлыг үнэлэх туршлагыг ашиглан ил тод, нээлттэй байдлын шинжилгээг хийж, гадаадын банктай харьцуулснаар Монгол улсын арилжааны банкуудын ил тод, нээлттэй байдал хэр түвшинд явааг харуулах ач холбогдолтой. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject олон улсын банк en_US
dc.subject эрх зүйн орчин en_US
dc.subject дэлхийн банк en_US
dc.subject банкны засаглал en_US
dc.subject компаний засаглал en_US
dc.subject нээлттэй байдал en_US
dc.subject арилжааны банк en_US
dc.title Монголын арилжааны банкуудын ил тод нээлттэй байдлыг засаглалын зарчмын дагуу үнэлэх нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах