СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гадаадын банк орж ирснээр Монголын банкны салбарт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Зоригт, Оюунцацрал
dc.contributor.author Эрдэнэбаяр, Энхжин
dc.date.accessioned 2018-11-10T03:10:21Z
dc.date.available 2018-11-10T03:10:21Z
dc.date.issued 2018-11-10
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1067
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаар гадаадын банк орж ирсэнээр Монгол улсын банкны салбарт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлохыг зорилоо. Судалгаандаа улс орнуудын кейсүүдийг харьцуулан судалж дотоодод болон гадаадад хийгдсэн судалгааны арга аргачлалыг ашиглан өөрийн орны онцлогт тохируулан үр дүнг илэрхийлэх болно. en_US
dc.subject гадаадын банк en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject дотоодын банк en_US
dc.subject гадны банкны нэвтрэлт en_US
dc.subject судалгаа en_US
dc.title Гадаадын банк орж ирснээр Монголын банкны салбарт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах