СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гадаадын банк орж ирснээр Монголын банкны салбарт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.