СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Банкны салбарын хѳгжилд тулгамдаж буй асуудал цаашид хѳгжүүлэх боломж арга замыг тодорхойлох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Зоригт, Оюунцацрал
dc.contributor.author Отгонбаяр, Онон-Үжин
dc.date.accessioned 2018-11-10T03:06:24Z
dc.date.available 2018-11-10T03:06:24Z
dc.date.issued 2018-11-10
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1066
dc.description.abstract Банкны салбарын хөгжлийг үнэлдэг олон улсын индексийг ашиглан Монголын банкны салбарын түвшинг тодорхойлсноор тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх гарцыг олон улсын кейс харьцуулсан судалгаан дээр тулгуурлан санал зөвлөмж боловсруулсан байна. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject банк en_US
dc.subject судалгаа en_US
dc.subject шинжилгээ en_US
dc.subject банкны салбар en_US
dc.title Банкны салбарын хѳгжилд тулгамдаж буй асуудал цаашид хѳгжүүлэх боломж арга замыг тодорхойлох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах