СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Банкны салбарын хѳгжилд тулгамдаж буй асуудал цаашид хѳгжүүлэх боломж арга замыг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.