СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Баримт бичиг боловсруулалтын систем (Мэдээллийн Системийн Менежментийн Тэнхимийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.