СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гадаадын банк орж ирснээр Монголын банкны салбарт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Зоригт, Оюунцацрал
dc.contributor.author Эрдэнэбаяр, Энхжин
dc.date.accessioned 2018-11-02T03:14:27Z
dc.date.available 2018-11-02T03:14:27Z
dc.date.issued 2018-11-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1060
dc.description.abstract Гадаадын банк орж ирснээр Монгол банкны салбарын үзүүлэлтүүдэд үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлж, гадаадын кейс харьцуулсан судалгаа хийж санал зөвлөмж боловсруулсан байна. en_US
dc.subject гадаадын банк en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject харьцуулсан судалгаа en_US
dc.subject санал зөвлөмж en_US
dc.subject банкны салбар en_US
dc.title Гадаадын банк орж ирснээр Монголын банкны салбарт үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах