СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дадлагажих муруйг ашиглан хөдөлмөрийн өртгийг бодитоор тооцох боломжийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.