Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Ажилтнуудын үнэнч байх хандлагад нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа /Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн салбарын байгууллагуудын жишээн дээр/

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл