СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажилтнуудын үнэнч байх хандлагад нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа /Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн салбарын байгууллагуудын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.