СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хѳрѳнгѳ оруулагчдын шийдвэр гаргалтанд тулгардаг тѳѳрѳгдлийг туршилтийн эдийн засгийн аргаар тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.