СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөрөнгийн даатгалын хувьд давхар даатгалын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.