СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монголын хөрөнгийн бирж дээр хувьцааны оновчтой багц бүрдүүлэх боломжийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Соронзонсайхан, Дашдорж
dc.contributor.author Баярхүү, Ганди
dc.date.accessioned 2018-10-31T02:58:11Z
dc.date.available 2018-10-31T02:58:11Z
dc.date.issued 2018-10-31
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1039
dc.description.abstract Судалгааны ажлаар эрсдэл багатай, өгөөж өндөртэй портфелийг үнэт цаасны зах зээлээс хэрхэн бүрдүүлэх боломжийг судалсан. Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниудаас сонгон авч, тэдгээрийн 2008-2018 оны 4 сар хүртэлх арилжааны үнийн мэдээллийг ашиглаж шинжилгээ хийн, портфель бүрдүүлнэ. Бүрдүүлсэн портфельдээ Марковиццн сонгодог онол болон хамгийн их эрсдлийг үнэлэх VaR аргыг ашиглан өгөөж, эрсдэлийн тооцоолол хийж, аль арга нь манай орны үнэт цаасны зах зээлээс багц бүрдүүлэхэд ашиглавал тохиромжтой болохыг судална. en_US
dc.subject хувьцааны багц бүрдүүлэлт en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject судалгаа en_US
dc.subject оновчтой багц бүрдүүлэх боломж en_US
dc.subject монголын хөрөнгийн бирж en_US
dc.subject багц бүрдүүлэлт en_US
dc.subject багцын төрөл en_US
dc.subject протфелийн хөгжил en_US
dc.subject багц сонголт en_US
dc.subject бодлогын баримт бичиг en_US
dc.title Монголын хөрөнгийн бирж дээр хувьцааны оновчтой багц бүрдүүлэх боломжийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах