СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Финтек-д суурилсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх боломж, арга зам /ХХБ-ны ЖДҮ-н зээлийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.