СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Үйлчилгээний чанарт ажилтны биеийн хэл нөлөөлөх нь" /Банкны салбарын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.