СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Компанийн санхүүгийн төлөвлөлтийг сайжруулах нь /барилгын салбарын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.