СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Автозасварын бизнест хэрэглэгчийн үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэхэд үйлчилгээний чанарын үзүүлэх нөлөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганбат, Нарантунгалаг
dc.contributor.author Алтанхүү, Уранцэцэг
dc.date.accessioned 2018-10-30T02:20:28Z
dc.date.available 2018-10-30T02:20:28Z
dc.date.issued 2018-10-30
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1029
dc.description.abstract Уг судалгааны ажил нь автомашин, тээврийн хэрэгслүүдийн эмнэлэг, эмч нь болсон автозасварын үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын хэрэглэгчийн үнэнч байдал, сэтгэл ханамжийг сайжруулахад үйлчилгээний чанарын үзүүлэх нөлөөг судалсан бүтээл юм. Судалгааны ажлаараа Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа эрхэлж буй албан ёсны төлөөлөгчийн компаниуд болон нэгдсэн цогц засвар үйлчилгээний байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг хэмжиж, тэдгээрийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үнэнч байдалтай хамааралтай эсэхийг үнэлж гаргасан болно. Авто засварын үйлчилгээ эрхэлж буй байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг SERVQUAL загвараар хэмжсэн ба Саудын арабын авто үйлчилгээний байгууллагуудын судалгааг хийсэн аргачлалыг орчуулан ашигласан болно. Судалгааны үр дүнд автозасварын салбарт тэргүүлж буй байгууллагуудын үйлчлүүлэгчдийн авч буй үйлчилгээнийхээ чанарыг хүлээлтээс доогуур болохыг тодорхойлж, цаашид сайжруулах боломжуудыг гаргасан болно. en_US
dc.subject Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, хэрэглэгчийн үнэнч байдал en_US
dc.subject үйлчилгээний чанар en_US
dc.subject SERVQUAL en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject баталгаатай байдал en_US
dc.subject найдвартай байдал en_US
dc.subject мэдрэгдэхүйц байдал en_US
dc.subject хэрэглэгчийн хүлээлт en_US
dc.title Автозасварын бизнест хэрэглэгчийн үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэхэд үйлчилгээний чанарын үзүүлэх нөлөө en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах