СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Телевизийн реклам үзэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сайнбаяр, Мөнхбаяр
dc.contributor.author Машбат, Гүнчин-Иш
dc.date.accessioned 2018-10-19T09:19:19Z
dc.date.available 2018-10-19T09:19:19Z
dc.date.issued 2018-10-19
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1023
dc.description.abstract Өнөө үед залуус зурагтаас татгалзаж бусад технологийн хэрэгслүүдийг илүүтэйгээр ашигладаг болоод байгаа боловч маркетингийн идэвхжүүлэлтийн үндсэн сонголт тв рекламын үнэ цэнэ алдагдахгүйгээр барахгүй чанар, агуулга, бүтээлч байдал нь өссөөр байна. Монгол улсын хувьд ч мөн адил өргөн нэвтрүүлгийн тоо жил бүр нэмэгдэж байгаагаас гадна түүгээр цацагдаж буй компани, байгууллагуудын рекламын хугацаа нэмэгдэж байна. Тиймээс 30 хүртэлх насны залуучууд ямар реклам үзэх сонирхолтой байдаг болон реклам ямар хүчин зүйлс нөлөөлдөг болохыг тодруулахаар энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааг Улаанбаатар хотод оршин суудаг 200 гаруй залуусаас авсан бөгөөд биечилэн болон интернет ашигласан авсан болно. Цуглуулсан өгөгдлүүдийг SPSS програмыг ашиглан судлаж шинжилсэн ба шинжилгээний бүхий л арга, аргачлалуудыг ашиглахыг зорисон. Үүндээ онцлогоор нь буюу кластер бүлгүүд болгон ангилан, факторын шинжилгээ, корроляцийн шинжилгээг хийн шаардлагатай санал зөвлөмж, дүгнэлтийг боловсруулсан. en_US
dc.subject Реклам en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject сурталчилгаа en_US
dc.subject рекламнд нөлөөлөх хүчин зүйл судалгаа en_US
dc.subject цуглуулсан өгөгдөл en_US
dc.subject факторын шинжилгээ en_US
dc.subject зан төлөв en_US
dc.subject кластер шинжилгээ en_US
dc.title Телевизийн реклам үзэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Тэрбиш, Алтангэрэл


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах