СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Телевизийн реклам үзэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.