СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арилжааны банкны эрсдэлийн хязгаарыг оновчтой тодорхойлох аргачлалыг ашиглан активын удирдлагыг сайжруулах нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батбаатар, Мөнхзаяа
dc.contributor.author Дамдинсүрэн, Лхагвасүрэн
dc.date.accessioned 2018-10-19T09:00:18Z
dc.date.available 2018-10-19T09:00:18Z
dc.date.issued 2018-10-19
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1022
dc.description.abstract Арилжааны банкны эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд эрсдэлийн дуршил болон эрсдэлийн хязгаарлалтыг оновчтой тогтоох боломжийг судлаж санал зөвлөмж боловсруулсан. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject эрсдлийн дуршил en_US
dc.subject эрсдлийн хязгаарлалт en_US
dc.subject арилжааны банк en_US
dc.subject эрсдлийн удирдлага en_US
dc.subject активын удирдлага en_US
dc.title Арилжааны банкны эрсдэлийн хязгаарыг оновчтой тодорхойлох аргачлалыг ашиглан активын удирдлагыг сайжруулах нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах