СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арилжааны банкны эрсдэлийн хязгаарыг оновчтой тодорхойлох аргачлалыг ашиглан активын удирдлагыг сайжруулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.