СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Залуусын үүрэн телефоны урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнд хандах хандлагын судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганболд, Болор-Эрдэнэ
dc.contributor.author Эрдэнэбаяр, Сайханбилэг
dc.date.accessioned 2018-10-08T10:48:34Z
dc.date.available 2018-10-08T10:48:34Z
dc.date.issued 2018-10-08
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1016
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь залуусын үүрэн телефоны урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнд хандах хандлагыг тодруулан, операторуудын санал болгож буй үйлчилгээнүүдэд санал зөвлөмж боловсруулахад оршино en_US
dc.subject хэрэглэгч en_US
dc.subject зан төлөв en_US
dc.subject хамрах хүрээ en_US
dc.subject хэрэглэгчийн хандлага en_US
dc.subject хандлагын бүрдэл en_US
dc.subject үүрэн телефон en_US
dc.subject үүрэн телефоны операторууд en_US
dc.subject мессеж en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний багц en_US
dc.title Залуусын үүрэн телефоны урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнд хандах хандлагын судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах