СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Залуусын үүрэн телефоны урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээнд хандах хандлагын судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.