СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зочид буудлын үйлчилгээний ажилтны сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга замыг тодорхолсон нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.