СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын өөрчлөлтөөс үүдсэн ажилтнуудын стрессийг бууруулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.