СЭЗИС - Бүтээлийн сан

АВС хандлагыг нэвтрүүлж удирдлагын шийдвэр гаргалтыг дэмжих нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.