СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь харах "Game theory"

Сэдвээр Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь харах "Game theory"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: