СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь харах "ERP систем, байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн систем,"

Сэдвээр Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь харах "ERP систем, байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн систем,"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Д, Чимгээ; А, Болор (2017-09-27)
    Байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системээ боловсронгуй болгоход ERP системийг ашиглах нь сүүлийн жилүүдэд бизнесийн компаниудын дунд шинэ сонголт болоод байна. ERP систем нь хамгийн сүүлийн үеийн сайн туршлагуудад суурилсан, ...