СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь харах ": Стресс, Ажлын орчин, Орчны зохицол"

Сэдвээр Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь харах ": Стресс, Ажлын орчин, Орчны зохицол"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Л, Гантуяа (2016-01-15)
    Нийгэм, байгаль орчны өөрчлөлт, улс төрийн нөхцөл байдал, техник технологийн хурдтай хөгжилөөс шалтгаалан манай улсын хүн амын стрессийн түвшин өндөр буйг илэрхийлсэн тоо баримтууд нилээдгүй байна. Бидний амьдарч буй ...