СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл харах "soloon_bolormaa@yahoo.com"

Зохиогчоор нь Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл харах "soloon_bolormaa@yahoo.com"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • С, Болормаа (Докторын хөтөлбөр, 2016-01-15)
    “Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаан дахь ажил олгогчийн засаглал” сэдвийн хүрээнд суурь ойлголт болох хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааны талаар авч үзэн үүнээс улбаалан ажил олгогчийн хэрэгжүүлэх,сахилгын засаглалыг хууль ...