СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл харах "gundegmaa.b@ife.edu.mn"

Зохиогчоор нь Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл харах "gundegmaa.b@ife.edu.mn"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Б, Гүндэгмаа (Докторын хөтөлбөр, 2016-01-15)
    Санхүү Эдийн Засгийн дээд сургуульд Япон хэл-орон судлалын хичээл нь сонгон суралцах хэлбэрээр 64 цаг ордог, 1 улиралд 2-3 группт (жилд нийт 80-100 оюутан) сонгон судалдаг. Оюутан нарт япон хэлний цагаан толгой болон канжи ...