СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл харах "dashpil.ya@ife.edu.mn"

Зохиогчоор нь Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл харах "dashpil.ya@ife.edu.mn"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Я, Дашпил (Докторын хөтөлбөр, 2016-01-15)
    Энэхүү судалгааны ажлаар нэгтгэлийн буюу зорилтот компанийн бодит үнэ цэнэ тооцох, арга зүйг боловсонгуй болгох зорилготой юм. Өртгийн хандлага, худалдан авалтын үржүүлэгчийн хандлага, орлогын хандлага гэсэн 3 аргын ...