СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "xеджингийн oнoвчтoй xapьцaa, OLS, ECM, GARCH"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "xеджингийн oнoвчтoй xapьцaa, OLS, ECM, GARCH"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: