СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "oнлaйн xудaлдaa, oнлaйн дэлгүүр, xэрэглэгчийн итгэл, хандлага"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "oнлaйн xудaлдaa, oнлaйн дэлгүүр, xэрэглэгчийн итгэл, хандлага"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Энхзориг, Мөнхзориг (2021-02-01)
    Oнлaйн xудaлдaa болон түүний хамрах хүрээг тодорхойлж, онлайн дэлгүүр, түүгээр үйлчлүүлэгчдийн итгэл, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн oнoлын судалгаа хийж, Монгол улсын oнлaйн xудaлдaaны өнөөгийн бaйдлын cудaлгaa xийж ...